Vaccinationer

Hund

Versican Plus DHPPi 

 400 kr

Versican Pi

 

 400 kr

Nobivac KC

 

 400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

 300 kr

Katt

Purevax RCP / Nobivac Tricat /Nobivac Ducat

 400 kr

I samband med annan behandling alt. katt nr 2 vid samma besök

 300 kr

Utland

Rabisin / Nobivac Rabies

 400 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

 350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

 700 kr

Enbart EU-pass

 400 kr

EU-pass i samband med annan behandling

 300 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar själv med tabletter, exkl. pass)

 200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

 100 kr

HD/ED-röntgen

HD-rtg SKK

1700 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1500 kr

HD/ED-rtg SKK

2000 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid samma besök

1800 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

 700 kr

I samband med annan behandling alt. hund nr 2 vid samma besök

 550 kr

Kull ögonlysning, besiktning, vaccination och chip  850 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

 650 kr

Röntgen

 650 kr

Munsanering på friska hundar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr > 20 kg 2200 kr Munsanering på friska katter 1600 kr

Persisterande mjölktänder  (1-4 tänder)

        1800 - 2300 kr

Besiktning

Valp:

Besiktning + vaccination + id-chip

 

500 kr

Kattunge:

Besiktning + vaccination vid 8 v + 12 v + id-chip. Båda besök

betalas vid första illfället. Pris per kattunge.

 

 650 kr

Vuxen hund och katt: besiktning

 650 kr

Kastrering katt

Kastrering hankatt

  610 kr

Paket hankatt: kastrering + vacc +id-chip

  950 kr

Kastrering honkatt

1110 kr

Paket honkatt: kastrering + vacc + id-chip

1450 kr

Kastration hanhund

0 - 10 kg

2500 kr

10,1 - 25 kg

3000 kr

25,1 - 45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastration tik

0 -15 kg 5700 kr 15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Avlivning

Hund

Avlivning (<25 kg)

 

 750 kr

Avlivning  (>25 kg)

 850 kr

Avlivning  inkl. vanlig kremering (<25 kg)

1350 kr

Avlivning inkl. vanlig kremering (>25 kg)

1550 kr

Avlivning inkl. separat kremering (<25 kg)

1850 kr

Avlivning  inkl. separat kremering (>25 kg)

1950 kr

Katt

Avlivning

 650 kr

Avlivning inkl. vanlig kremering

 950 kr

Avlivning inkl. separat kremering

1250 kr

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.

PRISLISTA

© DJURKLINIKEN i Luleå - Stengatan 47 - 972 52 Luleå
© DJURKLINIKEN i Luleå - Stengatan 47 - 972 52 Luleå

PRISLISTA

Vaccinationer

Hund

Versican Plus DHPPi

400 kr

Versican Pi

400 kr

Nobivac KC

400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

300 kr

Katt

Purevax RCP/Nobivac Tricat/Nobivac

Ducat

400 kr

I samband med annan behandling

alt. katt nr 2 vid samma besök

300 kr

Utlandsresa

Rabisin / Nobivac Rabies

 400 kr

I samband med annan behandling

alt. hund nr 2 vid samma besök

350 kr

Vacc. rabies + EU-pass

700 kr

Enbart EU-pass

400 kr

EU-pass i samband med

annan behandling

300 kr

Avmaskningsintyg (djurägare tar

själv med tabletter, exkl. pass)

200 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök 

100 kr

HD/ED-röntgen

HD-rtg SKK

1700 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1500 kr

HD/ED-rtg SKK

2000 kr

Hund nr 2 med samma ägare vid

samma besök

1800 kr

Ögonlysning

Ögonlysning

 700 kr

Ögonlysning i samband med annan

behandling alt. hund nr 2 vid samma

besök

550 kr

Kull ögonlysning, besiktning, vaccination

 

och chip

850 kr

Dräktighetsundersökning

Ultraljud

 650 kr

Röntgen

 650 kr

Munsanering på friska hundar < 10 kg 1600 kr 10-20 kg 1900 kr > 20 kg 2200 kr Munsanering på friska katter 1600 kr

Persisterande mjölktänder 

     

(1-4 tänder)

    1800 - 2300 kr

Besiktning

Valp:

Besiktning + vaccin + id-chip

 

  500 kr

Kattunge:

besiktning + vaccin vid 8 v & 12 v + id-chip.

Båda besök betalas vid första tillfället.

Pris per kattunge.

 

 

  650 kr

Vuxen hund och katt: besiktning

  650 kr

Kastration hankatt

  610 kr

Paket hankatt: kastrering+vacc+id-chip      950 kr

Kastration honkatt

1110 kr

Paket honkatt: kastrering+vacc+ d-chip  

1450 kr

Kastration hanhund

0-10 kg

2500 kr

10,1-25 kg

3000 kr

25,1-45 kg

3500 kr

>45 kg

4000 kr

Kastration tik

0 -15 kg

5700 kr

15,1 - 30 kg 6200 kr >30 kg 7000 kr

Avlivning

Hund

Avlivning (<25 kg)

 

  750 kr

Avlivning  (>25 kg)

 

  850 kr

Avlivning inkl. vanlig kremering (<25 kg)

1350 kr

Avlivning inkl. vanlig kremering (>25 kg)

1550 kr

Avlivning inkl. separat kremering (<25 kg)

1850 kr

Avlivning  inkl. separat kremering (>25 kg)

1950 kr

Katt

Avlivning

  650 kr

Avlivning inkl. vanlig kremering

  950 kr

Avlivning inkl. separat kremering

1250 kr

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och prisändringar.
DJURKLINIKEN I LULEÅ
DJURKLINIKEN I LULEÅ